سفارش تبلیغ
صبا ویژن

a = نعمت خدا

b = عشق همه

c = معصوم

d = بااستعداد

e = خوب اما شکننده

f = احساسی برای دیگران

g = منطقی

h = ارام

i = مودب

j = لذت بردنی از زندگی

k = قابل عاشق شدن

l = بامزه

m = عالی

n = مغرور

o = ورزشکار

p = خنده رو

q = باحال

r = غیرقابل پیش بینی

s = بااحساس

t = خالص و حقیقی

u = سودمند و باهوش

v = عصبانی

w = بی خیال
x = نابغه

y = لذت بردنی

z = خوش مشرب 

اول اسمتون رو بخونید[ شنبه 93/1/2 ] [ 11:47 صبح ] [ محمد فروردین ]

نظر